Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Udfordringen

Baggrunden for skiftet til CRS var at deres tidligere system var meget gammeldags, og manglede en masse funktioner der kunne understøtte deres dagligdag.

Indehaver Peter Madsen begyndte at undersøge markedet for brancheløsninger som kunne hjælpe dem, men kunne ikke finde noget der rigtig passede ind i deres forretningsgange.

Peter Madsen gik derfor i gang med at undersøge muligheden for at udvikle en brancheløsning i samarbejde med nogle eksterne udviklere, hvilket Peter derefter præsenterede for brancheforening for Skov-Have-Park – hvor Peter Madsen samtidig var bestyrelsesmedlem.

I forbindelse med et besøg i en cykelforretning stiftede han bekendtskab med CRS cykelhandlerløsning, hvilket i sidste ende ledte til en videre dialog med CRS omkring en mulig løsning til hans forretning.

På daværende tidspunkt havde CRS ikke en decideret brancheløsning til Skov, have og park-forretninger, men ret hurtigt blev der etableret et samarbejde imellem CRS og Peter og en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer af brancheforeningen.

CRS gik således i gang med at udvikle en brancheløsning til dem, hvor Peter og hans kollega var meget aktive med input og sparring til hvordan løsningen kunne understøtte dem bedst muligt.

Løsningen

Slutresultatet blev således CRS’ Sapera-løsning med en brancheløsning til Skov, have og park-forretninger med en komplet suite af moduler, der hver især understøtter Peters forretning, og hjælpe med at effektivisere dagligdagens opgaver.

Funktionerne der er inkluderet i løsningen tæller:

  • POS løsning – kasse
  • Ordrestyringsmodul
  • Arbejdskort
  • Egovare funktion
  • Vareoprettelse
  • Statistikmodul
  • Cloud-baseret løsning
  • Dansk supportafdeling
  • Lagermodul
  • Finansmodul

Gevinster ved løsningen

Helt indledningsvist var målet for Peter Madsen at investeringen i løsningen kunne spare en halv mand i administration. Dette mål er efterfølgende blevet indfriet, hvilket blot er én af de opnåede gevinster.

Vi sparer rigtig meget tid igennem vores brancheløsning. Én af de væsentligste funktioner for os er at vi kan koble reservedelstegninger på vores maskiner, som så herefter følger maskinen fremadrettet.

Det betyder for os en stor tidsmæssig besparelse når vi efterfølgende skal servicere eller reparere en maskine. For vi har reservedelstegningen liggende på varen i systemet, så vi skal ikke bruge tid på at fremsøge tegninger osv.

På den måde har vi fået effektiviseret vores forretningsgange, lidt på samme måde som man har gjort i årevis indenfor autobranchen. De sparer meget tid på den konto.

Derudover er systemet og scannerne meget hurtige hvilket giver en god stabil drift i butikken.

Jeg mener vi har fået en brancheløsning som giver os gode betingelser for at effektivisere vores forretningsgange, og vi har i det hele taget en rigtig god dialog med CRS, også omkring yderligere udvikling – for på den måde at være på forkant med markedsudviklingen.

Peter Madsen, indehaver Ingvard Madsen