CB Retail - Kassesystem - Cloud Retail Systems A/S

CB Retail – Kassesystem

CB Retail giver dig og din forretning de optimale betingelser fordi du ved at der er styr på din kassesystem og samspillet med dit varelager.

Kasseterminal

Salgsmodul eller Touchskærm der i kombination med håndscanner gør ekspeditionshastigheden hurtig. Tag imod en lang række betalingsmidler, herunder gavekort/tilgodesedler, og håndtér ligeledes byttemærker.

Lagerstyring

Avanceret lagerstyring med mulighed for integration til Egovarelager.
• Revisor anerkendte rapporter
• Statistikker
• Bestillingslister
• Prisajourføringer/vareoprettelser fra leverandører
• Prismærker med stregkoder
• Ordre
• Indkøb
• Lagerkladder med mulighed for integration med statusscanner

Serienummerstyring

Egovaremodulet er et specielt lagermodul som styrer lageret helt ned på de individuelle enheder. Dette er især relevant ved større ting med serienumre som f.eks. cykler, knallerter, scootere, Radio- og TV, traktor & havemaskiner,  etc. Registrering af købstidspunkt og pris
• Styring af garantiudløb
• Registrering af salgstidspunkt, kunde og pris
• Bedre udnyttelse af reklame kroner via Direct Mail
• Brugtvarehåndtering
• Egovare prisskilte
• Servicekort ved salg af egovare

Kalender

Med kalenderfunktionen kan man booke tid til medarbejdere eller udstyr på en let og overskuelig måde. Udskrivning af arbejdssedler for valgfrie perioder med kommentarer, sker let og overskueligt.

Udskrifter

Mange fast udskrifter der dækker de fleste virksomheder i detailbranchen – lagerstatistikker, salgsstatistikker, mv.

Værkstedsstyring

Værkstedsstyringen gør det muligt at registrere reparationer, klargøring og service, og løbende at registrere leveringer til senere fakturering.
• Kategorisering af reparationer.
• Direkte overførsel til faktura.
• Bemærkningsfelt til hvert arbejdskort.
• Automatisk arkivering af afsluttede arbejdskort.
• Beregning og udskrivning af tilbud
• Oprettelse af arbejdsaftaler i kalender.
• Mulighed for automatisk service indkaldelse via SMS

Overføres direkte til faktura, salgsmodul og touchskærm.

Kædefunktionalitet

Se lagerstatus i alle butikker på en given vare.
Overførsel af gavekort og tilgodeseddel mellem butikkerne.
Interne overførsler af varer mellem butikkerne m.m

Varekartotek

Leverandørens lagerstatus, billeder, flere salgspriser/kostpriser, variantstyring på farver/størrelser.